Jdi na obsah Jdi na menu
 


CESTA KOLEM SVĚTA - projekt multikulturní výchovy

politicky---fyzicky-globus-photo-detailweb-gl-20891375.jpg

 

        Ve dnech 7. – 21. listopadu 2011 probíhal v naší školní družině projekt multikulturního vzdělávání žáků pod názvem Cesta kolem světa, podporovaný evropským sociálním fondem a zařazený do globálních grantů ZK. Náročný program byl pětidenní. Projekt zahájily třídy Myšáků, Lišáků a Školního klubu. Následující týden projekt probíhal ve třídách Lvíčat a Slavíčků. Jednotlivé třídy byly zaměřeny na jeden světadíl.
        Myšáci cestovali po Evropě. V úvodu pracovali s globusem,  mapou a ukazovali si zajímavá místa tohoto starého kontinentu. V pracovním listě barevně zaznačovali, které evropské země už s rodiči navštívili. V dalších dnech děti procházely Českem a dostaly se i k našim nejbližším sousedům. Objevovaly evropskou kuchyni a také si upekly italskou pizzu, i když jen z papíru… Pak se děti ocitly na chvíli v Řecku, navštívily Olymp a přečetly si starou řeckou báji. Každý si pak vybral jednoho olympského boha a s fantazií začalo velké malování, které děti velmi bavilo. Čtvrtý den patřil Česku. Četlo se o Praotci Čechovi, skládalo se puzzle s Českou republikou, vyráběla se naše vlajka. Nakonec děti poznávaly a bavily se hádáním významu slovenských slov. Poslední den se nové informace znovu oživily a děti si hravou formou připomenuly rozdíly a skutečnosti zemí Evropy. V tělocvičně se totiž hrálo „Stěhování národů“ a pak vědomostní „Evropské bingo“. Zde se poznalo, kdo si nejvíce zapamatoval…
        Oddělení Lišáků si na začátku povídalo o rozdílech života u nás a v Africe, o vzdělání, zdravotní péči, zázemí, dostupnosti potravin. Děti si také přiblížily faunu a flóru kontinentu, seznámily se s mapou. Další povídání bylo o Egyptě, pyramidách aj..Děti přinesly dárkové předměty z dovolené, knihy a publikace o zemi. Podle pozornosti a zájmu dětí bylo toto odpoledne velmi zdařilé. Program pokračoval ve sportovním duchu pohybovými hrami afrických dětí. Po odpočinku při četbě pohádek z Keni a Etiopie následovalo vymýšlení otázek pro cestovatele, pana Kubiše, který družinku následovně navštívil. Děti vydržely soustředěně poslouchat a byly nadšené z přinesených předmětů, pocházejících přímo z Afriky (orientální masky, peníze,amulety atd.) Beseda s cestovatelem byla zpestřením a možností načerpat nové znalosti. V odpočinkových činnostech se děti bavily osmisměrkami a spojovačkami afrických zvířátek, výrobou rumbakoulí a masek. Na závěr děti poslouchaly ukázky afrických písní, bubnovaly na tamtamy, použily vyrobené rumbakoule,vymýšlely bojové pokřiky a tance. Děti se uvolnily a byla na nich vidět radost a spokojenost. Pátý den měl být poslední v plánovaném projektu, ale některé aktivity jsme nestihli. V dalším týdnu se všichni rádi zapojili do zbývající činnosti jako promítání filmu Madagaskar a filmu o Tanzánii. Připomenuli jsme si tímto celoškolní projekt naší školy o pomoci africkým dětem a jejich škole. Naše družinka se zapojila tím, že vyráběla upomínkové předměty pro Tanzánii. Odpoledne bylo plné pohody a děti si přály pokračování.
        Slavíčci se zaměřili na světadíly Severní, Střední a Jižní Ameriky. Po úvodní besedě o historii objevení Ameriky, následovala práce s atlasem a encyklopediemi. Žáci 2.a 3. tříd se aktivně zapojili do vyhledávání zajímavostí o severoamerických indiánech, o stavbě Sochy svobody, USA, Kanadě a Mexiku a také do luštění tajenky. Žáci 1. tříd vybarvovali a vystřihovali vlajky USA a Kanady. Za splněné úkoly obdrželi pírka na společnou indiánskou čelenku na nástěnce. Další den se žáci pustili do luštění indiánského písma a výroby vlastní indiánské čelenky. Tato aktivita je všechny velmi zaujala a vyrobené čelenky se líbily i rodičům. Indiánské písmo bylo pro žáky složitější, nakonec ale splnili i tento úkol a obdrželi další pírka na společnou čelenku. Také si procvičili anglický jazyk při nácviku anglické písně ,,Ten little indians“ za doprovodu kytary a rytmických nástrojů. V odpočinkové činnosti žáky zaujalo anglické pexeso, při kterém si prověřili znalost anglické slovní zásoby. Nechyběl ani kolektivní sport – utkání ve floorballu mezi Kanadou, USA a Mexikem. Utkání probíhala v přátelské atmosféře a každé družstvo obdrželo za svůj výkon diplom. Poslední den si žáci ještě ověřili svoje získané poznatky vyplňováním jednoduchého kvízu s otázkami. Vyhodnotili jsme úspěšnost správných odpovědí, sečetli jsme všechna pírka na společné indiánské čelence. Svoje objevování Ameriky zakončili indiánským pozdravem. Odměnou za snahu žáků bylo shlédnutí dojemného příběhu přátelství chlapce a velryby v americkém filmu ,,Zachraňte Willyho!“
       Klubáci se s dětmi vydal prozkoumat Austrálii. Nejprve se seznámili s povrchem, podnebím, rostlinami, zvířaty a dalšími zajímavostmi tohoto světadílu. Pracovali s mapami a obrázky. Pro děti bylo hodně náročné udržet pozornost a neskákat si do řeči. V dalších činnostech děti zapojily celé tělo – bojovaly ve štafetovém závodě. Plazily se přes lavičku jako hadi, přenášely míček jako emu vajíčko, zkoušely se trefit míčkem jako opičky pomerančem  do koše, skládaly švédskou bednu jako palmu a skákaly v pytli jako klokani. Ve družstvech se navzájem povzbuzovaly a pomáhaly si. Bylo to velmi vyrovnané. Další den se vydaly na svůj vlastní ostrov, který si děti namalovaly podle své fantazie. Potom si z barevného papíru poskládaly loďku, na které na ostrov dopluly. Jedno odpoledne patřilo četbě australských pohádek a pantomimě, kde děti hádaly představované zvíře, věci a prostředí související s Austrálií. Na závěr všichni relaxovali při písničkách z Austrálie a skládání puzzle, hraní pexesa s vlajkami, malování krokodýlů či hadů. Následovalo vyhodnocení jednotlivých dnů. Dětem se nejvíce líbilo tvoření ostrova a štafetové závody.
        Lvíčata se pustila do poznávání záhadné Asie. Začala jako ostatní třídy komunitním kruhem se seznamováním s polohou země, se zvyky, státy, s podnebím, faunou i florou. Děti sledovaly rozdíly a učily se přijímat podobu i povahu lidí, pocházejících ze zemí Asie. Máme ve třídě dvě děti původem z Vietnamu- poslouchali jsme jejich jazyk, sledovali mimiku a kreslili jejich rysy tváře. Učili jsme se vietnamská slovíčka a s nimi pak hráli pohybovou hru Kuba řekl. K následujícím pohybovým aktivitám patřilo Stěhování národů nebo hra Chobotničky.. Dalšími dětmi, kterými jsme se zabývali, byly děti z Bangladéše. Projekt Bangbaby našim školákům na videokazetě ukázal jejich možnosti ve vzdělávání, hygieně, ošetření, bydlení…Děti byly často dojaty, jak jejich vrstevníci si musí vydělávat na živobytí, kde spí a jsou často bez zázemí rodičů. Do východní kultury jsme se přenesly i tvorbou japonských účesů nebo čtením a kreslením čínské pohádky o Jing Jing. Na výstavce jsme měli vystaveny předměty, dovezené z Bangladéše od maminek bangladéšských dětí- např. vyšívaná přáníčka, zástěru, jídelní hůlky, fotografie, vysvědčení aj. Za příjemné atmosféry čajovny ve třídě s upíjením čínského čaje a poslechu tiché hudby jsme závěrečným zábavným znalostním testem ověřovali, co jsme si zapamatovali. Nechyběly ani jídelní hůlky, se kterými si děti přebíraly korálky jako rýži a také sladkosti. V odpočinkové činnosti jsme si pustili film Aladinova kouzelná lampa. Děti hrály vlajkové pexeso, psali arabské číslice a písmena zleva doprava, hráli si na velbloudy a přenášeli náklad na zádech, na hlavě i ramenou, skládaly puzzle zvířat či četly pohádku o Alibabovi.
        Všechny tyto činnosti byly velmi dobře přizpůsobeny věku žáků, prolínaly tématikou MKV a vycházely z výchovy k vzájemné toleranci a vnímání odlišností. Společným tvořením se učily děti spolupráci, naslouchání jeden druhému a pomoci. Vnímaly svoji identitu a respektovaly osobnost jiného člověka, i když není např. sdílný, srozumitelný a odvážný. I když byl tento projekt náročný na přípravu i provedení, přispěl k dobrému klimatu tříd, přijetí jeden druhého a vyzývá k další práci s daným tématem.